Merkonomi


Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (180 osp)

Merkonomiopintojen aikana opitaan toimimaan asiakaslähtöisesti myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Koulutusohjelma antaa myös valmiudet yrityksen perustamista varten.

Ensimmäisenä vuonna merkonomit päättävät haluavatko he erikoistua joko asiakaspalveluun ja myyntiin, vaiko talous- ja toimistopalveluihin.

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalasta valmistunut merkonomi toimii esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä, esim.
 • myyjänä
 • somistajana
 • myyntineuvottelijana
 • rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvojana
 • tuoteryhmä- tai osastovastaavana
 • tuote-edustajana
 • markkinointiassistenttina
 • myyntisihteerinä

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan suorittanut merkonomi voi toimia esimerkiksi taloushallinnon työtehtävissä, toimiston työtehtävissä ja asiakaspalvelutehtävissä, esim.
laskutus, osto- ja myyntireskontrat
 • palkanlaskenta
 • talousviestintä
 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • kannattavuus
 • asiakirjatuotannon hoitaminen 
 • työvälineohjelmien käyttö
 • yrittäjyys
Merkonomi on työelämän arvostama tutkinto, ja se antaa mahdollisuuden työskennellä elinkeinoelämän kaikilla aloilla tai jatkaa opintoja tradenomiksi.

Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista.